HỌC VIÊN TỐT NGHIỆP SẼ LÀM Ở NHỮNG VỊ TRÍ CÔNG VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

Học viên tốt nghiệp có thể làm việc ở những vị trí sau:

- Giảng viên chính thức tại Aptech

- Cố vấn công nghệ cho các doanh nghiệp

- Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống

- Chuyên viên lập trình Web

- Chuyên viên phát triển ứng dụng Java

- Chuyên viên phát triển ứng dụng Client/Server với J2EE hoặc .NET

- Chuyên viên phát triển ứng dụng thương mại điện tử

- Quản trị Web

- Cùng nhiều vị trí khác liên quan đến nghề lập trình……..

Chi tiết cựu học viên tham khảo theo link sau:

https://aptech-danang.edu.vn/ace/student/danh-sach-cuu-hoc-vien

Softech Aptech

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI