HỌC THEO GIÁO TRÌNH HỌC NÀO?

- Giáo trình điện tử ebook, bản quyền từ tập đoàn Aptech Ấn Độ. Giáo trình được biên soạn công phu với sự tham gia của nhiều công ty phần mềm lớn trên thế giới và được áp dụng ở tất cả các trung tâm Aptech tại 54 nước trên toàn thế giới.

- Giáo trình luôn được cập nhật những công nghệ mới nhất hiện nay về Java, Microsoft .Net, Web và Database, cùng những công nghệ đang có xu hướng mạnh như AngularJS, PHP, Social Network, Big data và Cloud Computing

Ngoài ra, học viên còn được hỗ trợ giáo trình bằng tiếng việt từ các giáo viên giảng dạy và kho tài liệu tại thư viên điện tử của trung tâm.

https://aptech-danang.edu.vn/ace/tai-nguyen/sach-lap-trinh/page/1

Softech Aptech

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI