CAM KẾT VIỆC LÀM ĐƯỢC THỰC HIỆN THẾ NÀO?

Hệ thống Đào tạo CNTT Quốc tế Softech Aptech kết nối với các doanh nghiệp phần mềm trên địa bàn thành phố để cung cấp nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ tốt nhất về việc làm cho học viên. Trong 6 tháng đầu nếu học viên chưa ứng được vị trí phù hợp thì công ty cổ phần Softech sẽ nhận các học viên vào làm việc trực tiếp.

Chi tiết: https://aptech-danang.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/chinh-sach/cam-ket-viec-lam

Softech Aptech

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI