VÌ SAO APTECH LUÔN CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH MỚI HÀNG NĂM?

Xuất phát từ mục tiêu đáp ứng nguồn nhân lực CNTT, đặc biệt là dựa trên việc xác định xu hướng phát triển ngành nghề trên thế giới và tại Việt Nam. Theo đó, "APTECH không chạy theo công nghệ mà luôn đón đầu công nghệ". Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở khảo sát nhu cầu của hầu hết các công ty phần mềm nổi tiếng và được cập nhật liên tục hàng năm cho phù hợp với sự phát triển của CNTT thế giới.
Đặc biệt với chương trình ACCP - ADSE, được cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ Java và Microsoft .NET, Web và Database, những công nghệ đang có xu hướng mạnh, được ưa chuộng trên thị trường công nghệ như AngularJS, PHP,  Social Network, Big Data, và Cloud Computing (Điện toán đám mây).

Chi tiết:

https://aptech-danang.edu.vn/lap-trinh-vien-quoc-te

 

Softech Aptech

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI