CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

- Hoàn tất khóa học Lập trình viên quốc tế, học viên được chuyển tiếp vào năm cuối  tại hơn 60 trường Đại Học Anh Quốc thông qua Aptech to UK là một chương trình liên kết giữa Aptech với NCC,  với lộ trình chuyển tiếp như sau:

  • Học viên tốt nghiệp THPT và hoàn tất chương trình 2 năm tại Softech Aptech
  • Tham gia khóa ADSE (Advnced Diloma in Software Engineer) để nhận bằng cấp L5 Diploma in Computing trong thời gian 3 tháng.
  • Du học năm cuối với hơn 60 trường tại Đại Học Anh Quốc: Abertay University, De Montfort University, University Salford, University of Northampton, University  of Worcester, University of Huddersfield, University of Greenwich, Manchester metropolitan University, University of Derby,…….

Tham khảo: https://aptech-danang.edu.vn/ace/tuyen-sinh/lien-thong-dai-hoc

 

Softech Aptech

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI