CÓ PHẢI CHƯƠNG TRÌNH LUÔN ĐẢM BẢO ĐÀO TẠO NHỮNG CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT?

Aptech không chạy theo công nghệ mà luôn đón đầu công nghệ, Aptech tin rằng không chỉ hướng học viên đến những công nghệ mới nhất của ngành phần mềm mà còn trang bị một cái nhìn tiên quyết trước tương lai và ACCP - ADSE là chương trình được nâng cấp với sự kết hợp nhiều công nghệ tiên tiến như: Mobile Apps, Java, .Net, Windows Store Apps, những công nghệ đang có xu hướng mạnh AngularJS, PHP, Social Network, Big Data, và Cloud Computing.

https://aptech-danang.edu.vn/lap-trinh-vien-quoc-te

 

Softech Aptech

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI