HỌC PHÍ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ 2 NĂM LÀ BAO NHIÊU?

Học viên tham gia học tại Hệ thống Đào tạo CNTT Quốc tế Aptech chỉ đóng duy nhất học phí, ngoài ra học viên không phải đóng thêm khoản phí phát sinh nào khác trong suốt khóa học.

- Chương trình ưu đãi: được sự phê duyệt từ tập đoàn Aptech Ấn Độ, chương trình ưu đãi chỉ áp dụng duy nhất cho Hệ thống Đào tạo CNTT Quốc tế Aptech Đà Nẵng với mức hỗ trợ lên đến 12 triệu đồng.

- Hình thức nộp: học viên được lựa chọn 1 trong 4 hình thức nộp học phí (trọn gói, theo năm, theo kỳ, theo tháng)

Chi tiết tham khảo: https://aptech-danang.edu.vn/ace/tuyen-sinh/hoc-phi-va-ho-tro-tai-chinh

 

 

Softech Aptech

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI