Danh sách cựu học viên Lập trình viên quốc tế

Chúng tôi xin điểm lại các gương mặt học viên tiêu biểu qua các niên khóa:


Freelancer
Coder
Niên khóa: 2021
Fsoft
Tester
Niên khóa: 2019
Công Ty Cp Công Nghệ Và Truyền Thông Samo
Business Analyst
Niên khóa: 2021
Hybrid technologies vietnam
Front-end Developer
Niên khóa: 2022
KozoCom Viet Nam
 React Developer
Niên khóa: 2022
Softech Đà Nẵng
Technical support staff
Niên khóa: 2022
VNPT Đà Nẵng
Fresher code
Niên khóa: 2020
Fsoft
Project staff
Niên khóa: 2020
Công ty TNHH phần mềm GCO
Front-end Developer
Niên khóa: 2017-2019
"FSoft Đà Nẵng"
"DEV"
Niên khóa: 2019
"Công ty KMS"
"DEV"
Niên khóa: 2019
"Công ty Monstar Lab"
"Lập trình web"
Niên khóa: 2019
"Công ty TNHH phần mềm Vicki"
"Lập trình viên web"
Niên khóa: 2019
"Công Ty Sun"
"Front End"
Niên khóa: 2019
"Công ty TNHH phần mềm Vicki"
"DEV"
Niên khóa: 2019
"DTS Group – VR360"
"Lập trình web"
Niên khóa: 2019
"Công ty lập trình Rikkiesoft ĐN"
"Lập trình viên "
Niên khóa: 2019
""Công ty cổ phần bệnh viện Hy Vọng - HCM""
"Front End"
Niên khóa: 2019
"Công ty TNHH Smartdev"
"Front End"
Niên khóa: 2019
"Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT)"
"Nhân viên kĩ thuật mảng CNTT"
Niên khóa: 2019
"Công ty Nelab Việt Nam"
DEV
Niên khóa: 2019
"Công ty Inotech Việt Nam (HCM)"
DEV
Niên khóa: 2019
"Công ty TNHH Globe3"
Nhân viên IT
Niên khóa: 2019
"Công Ty Cổ Phần Est Rouge Technologies"
AI
Niên khóa: 2019
"Công Ty Sun"
Lập trình web
Niên khóa: 2019
"Công ty software Luvina"
DEV
Niên khóa: 2019
"Công Ty Cổ Phần Công Nghệ IRTECH"
Lập trình Java
Niên khóa: 2019
"Công ty TNHH phần mềm Vicki"
DEV
Niên khóa: 2019
FSoft Đà Nẵng
DEV
Niên khóa: 2020
"Freelancer"
Front End
Niên khóa: 2020
"công ty VNG"
DEV
Niên khóa: 2020
"công ty VNG"
DEV
Niên khóa: 2020
"Start up ĐN"
chuyên viên lập trình
Niên khóa: 2020
" NUS technology HCM"
lập trình viên Web
Niên khóa: 2020
FSoft Đà Nẵng
code Java
Niên khóa: 2020
"Công ty GMO"
Front End
Niên khóa: 2020
"Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Minh Unify"
Front End
Niên khóa: 2021
Công ty TMA Quy Nhơn
Lập trình web
Niên khóa: 2021
Trung tâm VNPT khu vực 3
Front End
Niên khóa: 2021
FSoft Đà Nẵng
DEV
Niên khóa: 2021
FSoft Đà Nẵng
DEV
Niên khóa: 2021
Công ty TC Hoà Xuân
Fresher
Niên khóa: 2021
Fsoft Đà Nẵng
PR
Niên khóa:
Aligity Đà Nẵng
DEV
Niên khóa: 2019-2021
FSoft Đà Nẵng
DEV
Niên khóa: 2019-2021
MGM Technology
JAVA
Niên khóa: 2019-2021
Công Ty Axon Active
Lập trình viên
Niên khóa: 2019-2021
Softech
Lập trình viên
Niên khóa: 2019-2021
Cty TNHH Enjoy Works
LTV .NET
Niên khóa: 2017-2019
FSOFT Đà Nẵng
Lập trình viên
Niên khóa: 2017-2019
Rikkiesoft Đà Nẵng
Lập trình viên
Niên khóa: 2018-2020
Công Ty ABC VIRTUAL, Sài Gòn
Lập trình viên
Niên khóa: 2019-2021
Công ty Wicamb
LT Front End
Niên khóa: 2019-2021
Code Gym
Giám đốc
Niên khóa: 2018-2020
FSOFT Đà Nẵng
Tester
Niên khóa: 2019-2021
VNET
Kỹ Sư Phần Mềm
Niên khóa: 2015 - 2017
FPT Complex Đà Nẵng
Kỹ Sư Phần Mềm
Niên khóa: 2015 - 2017
FPT Complex Đà Nẵng
Kỹ Sư Phần Mềm
Niên khóa: 2015 - 2017
NeoLab Việt Nam
Kỹ Sư Phần Mềm
Niên khóa: 2015 - 2017
Rikkeisoft Đà Nẵng
Kỹ Sư Phần Mềm
Niên khóa: 2015 - 2017
IOT LINK Đà Nẵng
Kỹ Sư Phần Mềm
Niên khóa: 2015 - 2017
FPT Complex Đà Nẵng
Kỹ Sư Phần Mềm
Niên khóa: 2015 - 2017
Công ty Viễn thông Viettel
Kỹ Sư Phần Mềm
Niên khóa: 2015 - 2017
Công ty Fsoft
Kỹ sư phần mềm
Niên khóa: 2012 – 2014
Cty Thiết kế in ấn Linkin
Designer
Niên khóa: 2015-2017
Cty Đất Việt
Designer & tổ chức event
Niên khóa: 2015-2017
Cty Spain Quality
Kỹ sư phần mềm
Niên khóa: 2015-2017
Sioux High Tech Software
Kỹ sư phần mềm
Niên khóa: 2015-2017
FPT Software
Kỹ sư phần mềm
Niên khóa: 2015-2017
3S Technology
Kỹ sư phần mềm
Niên khóa: 2015-2017
FPT Software
Kỹ sư phần mềm
Niên khóa: 2015-2017
FPT
Kỹ sư phần mềm
Niên khóa: 2015 - 2017
FPT
Kỹ sư phần mềm
Niên khóa: 2015 - 2017
Công ty WaKuMo
Kỹ sư phần mềm
Niên khóa: 2015 - 2017
Cty Asian Tech
Kỹ sư phần mềm
Niên khóa: 2015 - 2017
Cty CP Softech
Kỹ sư phần mềm
Niên khóa: 2015-2017
AsianTech
Kỹ sư phần mềm
Niên khóa: 2015 - 2017
Framgia Vietnam
Software Developer
Niên khóa: 2014 - 2016
Softech Corporation
Chuyên viên Lập trình
Niên khóa: 2015-2017
Softech Corporation
Chuyên viên Lập trình
Niên khóa: 2015-2017
FPT Software Đà Nẵng
Chuyên viên Lập trình
Niên khóa: 2015-2017
CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG DLADO
Chuyên viên Lập trình
Niên khóa: 2015-2017
FPT Software Đà Nẵng
Chuyên viên Lập trình
Niên khóa: 2015-2017
SMARTDEV
Chuyên viên Lập trình
Niên khóa: 2015-2017
TNHH MTV Tin học & XNK BAP
Chuyên viên Lập trình
Niên khóa: 2015-2017
FPT Telecom
Chuyên viên Lập trình
Niên khóa: 2015-2017
Softech Corporation
Chuyên viên Lập trình
Niên khóa: 2014 - 2016
FPT Software Đà Nẵng
Software Developer
Niên khóa: 2014 - 2016
Bất Động Sản HOLAND
Chuyên viên Lập trình
Niên khóa: 2014 - 2016
Softech Corporation
Softech Corporation
Niên khóa: 2014 - 2016
FPT Software Đà Nẵng
Software Developer
Niên khóa: 2014 - 2016
Cty TNHH Dương Việt Thành
Designer
Niên khóa: 2014 - 2016
Freelancer
Freelancer Designer
Niên khóa: 2014 - 2016
FPT Software
Chuyên viên lập trình
Niên khóa: 2014-2016
FPT Software
Chuyên viên lập trình
Niên khóa: 2014-2016
FSoft
Chuyên viên lập trình
Niên khóa: 2014-2016
FPT Software
Chuyên viên lập trình
Niên khóa: 2014-2016
A.N.S Asia
Chuyên viên lập trình
Niên khóa: 2014-2016
FPT Software
Chuyên viên lập trình
Niên khóa: 2014-2016
Cảng Hàng Không Đà Nẵng
Chuyên viên kỹ thuật
Niên khóa: 2014-2016
Axon Active Việt Nam
Software Developer
Niên khóa: 2013 - 2015
FPT Software Đà Nẵng
Software Developer
Niên khóa: 2013 - 2015
Softech Corporation
Software Developer
Niên khóa: 2014 - 2016
Softech Corporation
Software Developer
Niên khóa: 2014 - 2016
Công ty Khiết Long
Chuyên viên lập trình
Niên khóa: 2010-2012
Công ty Khiết Long
Chuyên viên lập trình
Niên khóa: 2010-2012
Creativ
Chuyên viên lập trình
Niên khóa: 2013-2015
Công ty Life Creations
Chuyên viên lập trình
Niên khóa: 2014-2016
Sale điện máy
Chuyên viên lập trình
Niên khóa: 2014-2016
AsianTech
Software Developer
Niên khóa: 2013-2015
Softech Corporation
Software Developer
Niên khóa: 2012-2014
Đại học Duy Tân
Software Developer
Niên khóa: 2012-2014
SJC Đà Nẵng
Chuyên viên CNTT
Niên khóa: 2012-2014
Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng
Nhân viên IT
Niên khóa: 2011-2013
VNPT
Nhân viên IT
Niên khóa: 2012-2014
Softech Corporation
Software Developer
Niên khóa: 2012-2014
Công ty Asong
Nhân viên IT
Niên khóa: 2013-2015
Ngân hàng Đông Á
Nhân viên IT
Niên khóa: 2011-2013
Habitech
Software Developer
Niên khóa: 2011-2013
Công ty PixelZ
Chỉnh sửa và xử lý ảnh
Niên khóa: 2015
Asiantech
Software Developer
Niên khóa: 2012-2014
FPT Software Đà Nẵng
Software Developer
Niên khóa: 2012-2014
Softech Corporation
Software Developer
Niên khóa: 2012-2014
Softech Corporation
Software Developer
Niên khóa: 2012-2014
Công ty CP Phần Mềm Luvina
Software Developer
Niên khóa: 2011-2013
Enclave
Software Developer
Niên khóa: 2012 -2014
Công ty TNHH Minh Phúc
Nhân viên IT
Niên khóa: 2012-2014
Softech Corporation
Software Developer
Niên khóa: 2012-2014
Asiantech
iOS Developer
Niên khóa: 2011-2013
FPT Software Đà Nẵng
Software Developer
Niên khóa: Batch 63
Công ty Bánh Đồng Tiến
Nhân viên Thiết kế
Niên khóa: 2010-2012
FPT Software Đà Nẵng
Software Developer
Niên khóa: 2011-2013
Gardens Perfection Corporation
Software Developer
Niên khóa: 2011-2013
FPT Software Đà Nẵng
Software Developer
Niên khóa: 2011-2013
Axon Active Vietnam
Software Developer
Niên khóa: 2011-2013
FPT Software Đà Nẵng
Team Leader
Niên khóa: 2011-2013
Japanese companies
Technician
Niên khóa: 2011-2013
MagRabbit VietNam
Project Manager
Niên khóa: 2011-2013
FPT Software Đà Nẵng
Software Developer
Niên khóa: 2011-2013
FPT Software Đà Nẵng
Kỹ sư cầu nối Nhật Bản
Niên khóa: 2012-2014
SmartDev LLC
Neolab Việt Nam
Niên khóa: 2009-2011
Trường CĐ Đức Trí
Phó trưởng khoa CNTT
Niên khóa: 2007-2009
FPT Software Đà Nẵng
IT training
Niên khóa: 2007-2009
Toàn Cầu Xanh
Trưởng phòng Kinh doanh
Niên khóa: 2002-2004
Thành lập Công ty thiết kế Website
Giám đốc
Niên khóa: 2007-2009
MagRabbit VietNam
Software Developer
Niên khóa: 2012-2014 (Batch 64)
Global Cybersoft Đà Nẵng
Software Developer
Niên khóa: 2012-2014
MagRabbit VietNam
Business Analyst
Niên khóa: 2012-2014
FPT Software Đà Nẵng
Software Developer
Niên khóa: 2012-2014
New Idea & Action
CEO & Founder
Niên khóa: 2006-2008
FPT Software Đà Nẵng
Software Developer
Niên khóa: 2011-2013
FPT Software Đà Nẵng
Software Developer
Niên khóa: 2001-2003
Evizi
Technical Leader
Niên khóa: 2001-2003
FPT Software Đà Nẵng
Kỹ sư cầu nối Nhật Bản
Niên khóa: 2012-2014
FPT Software Đà Nẵng
Software Engineer
Niên khóa:
Global Cyber Soft
Software Developer
Niên khóa:
FPT Software Đà Nẵng
Business Analyst
Niên khóa: 2002-2004
Sinaran
IT Manager
Niên khóa: 2002-2004
DCS Software
Giám Đốc
Niên khóa: 2002-2004
Axon Active Vietnam
Software Developer
Niên khóa:
Axon Active Vietnam
Software Developer
Niên khóa: 2011-2013
FPT Software Đà Nẵng
Team Leader
Niên khóa: 2002-2004
Softech Corporation
Deputy General Director
Niên khóa: 2002-2004

SOFTECH APTECH ĐẠT GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ TOÀN QUỐC 2015

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI