HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Học viên sẽ được bộ phận tư vấn hỗ trợ hoàn tất các thủ tục cần thiết khi nhập học

  • Đối tượng tuyển sinh: từ học sinh THPT trở lên.
  • Thi đầu vào: miễn thi đầu vào.
  • Lịch khai giảng: khai giảng ngày 15 hàng tháng các suất học sáng – chiều – tối vào các ngày 2,4, 6 hoặc 3, 5, 7
  • Hồ sơ nhập học:
    • 1 phiếu đăng ký nhập học (theo mẫu sẵn có tại trung tâm)
    • 1 chứng minh nhân dân photocopy
    • 1 ảnh thẻ 3x4

Để biết thêm chi tiết về hình thức tuyển sinh, vui lòng liên hệ: http://aptech-danang.edu.vn/ace/lien-he

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI