TUYỂN FRESHER PHP & INTERN PHP

Ngày đăng: Thứ Ba, 28/02/2017

I/ [Neolab Việt Nam - Trụ sở chính Đà Nẵng] TUYỂN FRESHER PHP & INTERN PHP
1.  Quyền lợi
◦ Được đào tạo về lập trình web sử dụng PHP framework phổ biến nhất hiện nay là Laravel.
◦ 99% lập trình viên được đào tạo sẽ được thử việc để trở thành nhân viên chính thức của Neolab.
◦ Được hướng dẫn làm việc theo qui trình Agile-Scrum.
◦ Được nhận trợ cấp hàng tháng.
◦ Được tham gia vào các hoạt động của công ty: như team building, bóng đá...
2. Yêu cầu
◦ Có kinh nghiệm lập trình PHP từ 6 tháng trở lên.
◦ Có kinh nghiệm làm việc trên các ngôn ngữ: Javascript, CSS, Html.
◦ Có kinh nghiệm lập trình trên các framework như Laravel, CakePHP..., giao thức RESTful là 1 lợi thế.
◦ Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý source code: SVN, Git là 1 lợi thế.
◦ Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và chịu khó học hỏi.
3. Kế hoạch đào tạo:
◦ Thời gian làm việc: 8:00 đến 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6.
◦ Thời gian đào tạo dự kiến: 2 tháng, từ 15/03/2017 đến 15/05/2017.
◦ Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức kiểm tra, phỏng vấn dự kiến: Từ 27/2/2017 đến 15/03/2017.
4. Quy trình xét tuyển:
◦ Bước 1: Ứng viên gửi hồ sơ gồm: 1 CV về Bộ phận Tuyển dụng công ty Neolab
◦ Bước 2: Thực hiện bài kiểm tra 40 phút tại công ty Neolab.
◦ Bước 3: Phỏng vấn trực tiếp.
◦ Bước 4: Thông báo kết quả trong vòng 1 tuần.
5. Cách ứng tuyển
◦ Ứng viên vui lòng gửi CV tới email: hr@neo-lab.vn với tiêu đề: [Fresher][PHP][Name]
◦ Deadline:15/3/2017
II/ Internship: Số lượng 10
1. Quyền lợi
◦ Được đào tạo về lập trình web sử dụng PHP framework phổ biến nhất hiện nay là Laravel.
◦ Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Neolab nếu đạt kết quả thực tập tốt.
◦ Được hướng dẫn làm việc theo qui trình Agile-Scrum.
◦ Được nhận trợ cấp thực tập hàng tháng và có học bổng cuối khóa cho sinh viên có thành tích xuất sắc.
◦ Được tham gia vào các hoạt động của công ty: như team building, bóng đá...
2. Yêu cầu
◦ Sinh viên năm cuối các trường đại học, cao đẳng ngành công nghệ thông tin.
◦ Yêu thích và đam mê lập trình phần mềm, quan tâm tới lập trình web;
◦ Có kiến thức các môn học cơ bản như C/C++, PHP, JavaScript, CSS cấu trúc dữ liệu giải thuật, Lập tình hướng đối tượng;
◦ Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc và chịu khó học hỏi.
3. Kế hoạch thực tập:
◦ Thời gian làm việc: 8:00 đến 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6
◦ Thời gian thực tập dự kiến: 2 tháng, từ 15/03/2017 đến 15/05/2017.
◦ Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức kiểm tra, phỏng vấn dự kiến: Từ 27/2/2017 đến 15/03/2017.
4. Quy trình xét tuyển:
◦ Bước 1: Sinh viên gửi hồ sơ gồm: 1 CV và bảng điểm về Bộ phận Tuyển dụng công ty Neolab
◦ Bước 2: Thực hiện bài kiểm tra 40 phút tại công ty Neolab.
◦ Bước 3: Phỏng vấn trực tiếp.
◦ Bước 4: Thông báo kết quả trong vòng 1 tuần.
5. Cách ứng tuyển
◦ Ứng viên vui lòng gửi CV và bảng điểm tới email: hr@neo-lab.vn với tiêu đề: [Internship][PHP][Name]
◦ Deadline:15/3/2017

Sưu tầmCÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC


KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI