CẦN TUYỂN LẬP TRÌNH REACT NATIVE VÀ WEB DEVELOPER (ALL LEVEL: FRESHER, JUNIOR, SENIOR)

Ngày đăng: Thứ Ba, 22/05/2018

* Yêu cầu:
1. Có kinh nghiệm javascript ít nhất 6 tháng (bắt buộc)
2. Có khả năng phát triển app với react native (bắt buộc với ứng viên RN)
3. Có khả năng phát triển api, web với nodejs (bắt buộc với ứng viên Web)
4. Có khả năng làm việc với database mongodb (bắt buộc với ứng viên Web)
* Quyền lợi:
1. Lương up to $1k
2. Cơ hội được offer cổ phần công ty
3. Cơ hội làm leader sản phẩm
4. Thời gian làm việc tự do (nhưng phải đảm bảo deadline)
* Liên hệ:

CV gửi về nguyennguyenkhanhnam@gmail.com hoặc liên hệ sky NamNV16

Sưu tầmCÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC


KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI