CÔNG TY AXON ACTIVE CẦN TUYỂN 3 THỰC TẬP LẬP TRÌNH GAME

Ngày đăng: Thứ Bảy, 02/06/2018

1. Yêu cầu:
+ Biết lập trình hướng đối tượng
+ Biết một trong các thứ sau: Unity, C#, Java, Android, hoặc iOS
+ Yêu thích game

2. Quyền lợi:
+ Các bạn có cơ hội tiếp cận thực tế
+ Được hỗ trợ kinh phí hàng tháng
+ Tiếp xúc với môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo

3. Liên hệ:

Các bạn có nhu cầu, gửi CV qua email: khanhtungna@gmail.com
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25/05/2018 đến 15/06/2018

Sưu tầmCÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC


KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI