CÔNG TY GLOBAL DESIGN IT TUYỂN KỸ SƯ LẬP TRÌNH .NET

Ngày đăng: Thứ Bảy, 10/11/2018

1. Mô tả chi tiết công việc:

+ Số lượng: 10

+ Có kiến thức về lập trình ứng dụng Web, Winform , sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình ASP.NET, VB.NET, C#

+ Có kiến thức về SQL, các cơ sở dữ liệu Oracle, PostgreSQL, SQLServer...

- Có kinh nghiệm làm Active Report là lợi thế

2. Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết: 

+ Có bằng cấp tiếng Nhật, kinh nghiệm học tập, làm việc ở Nhật Bản, ở các công ty Nhật là một lợi thế.

+  Độ tuổi: Từ 25 đến 30 tuổi.

3. Thông tin liên hệ:

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến, qua email hoặc trực tiếp đến tại công ty.

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Địa chỉ: 10F, Danang Software Park, 02 QuangTrung Street, Thach Thang Ward , Quận Hải Châu , Đà Nẵng, Việt Nam

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt

4. Link tuyển dụng: 

https://www.careerlink.vn/tim-viec-lam/ky-su-.net-so-luong:-10-nguoi/1379418

Sưu tầmCÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC


KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI