CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DTT TẠI ĐÀ NẴNG TUYỂN 02 THỰC TẬP SINH LẬP TRÌNH .NET

Ngày đăng: Thứ Năm, 04/04/2019

1. Đối tượng: Học viên đã hoàn thành khóa học lập trình .NET tại Softech Aptech Đà Nẵng.

2. Mục đích: tham gia vào các dự án thực tế về nghiên cứu và phát triển các hệ thống thông tin thông qua đó thực tập sinh sẽ tự phát triển các kiến thức và kỹ năng như:

 • Rèn luyện kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống
 • Phát triển các kỹ năng lập trình ứng dụng
 • Phát triển kỹ năng kiểm thử và gỡ lỗi chương trình
 • Phát triển kỹ năng về kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm

3. Nội dung : thực tập sinh sẽ tham giao vào các dự án

 • Phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET (ASP.NET/C#/.NET Core)
 • Kiểm thử phần mềm / Đảm bảo chất lượng

4. Thời gian thực tập: từ 3 tháng trở lên

5. Lợi ích khi tham gia chương trình:

 • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sử dụng tiếng Anh.
 • Được đào tạo chuyên sâu về các ngôn ngữ lập trình, các công nghệ mới nhất.
 • Được đào tạo theo mô hình Agile/ Scrum.
 • Được tham gia dự án thật với các khách hàng nước ngoài.
 • Được đào tạo về các quy trình kiểm thử phần mềm, web.
 • Trở thành nhân viên chính thức sau thời gian đào tạo và thử việc.
 • Nhận được chi phí hỗ trợ thực tập.

6. Liên hệ: 

Các bạn học viên quan tâm, gửi CV về địa chỉ:

Lê Thị Lý, Phòng Nhân sự 

Email: ly.le@dtt.vn

 

Sưu tầmCÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC


KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI