COOKING THE CODE CẦN TUYỂN 02 TRÌNH VIÊN .NET FULL-STACK

Ngày đăng: Thứ Hai, 20/05/2019

Job description: Full-stack software developer
 • Front-end: ExtJS, ReactJS, VueJS
 • Back-end: .NET (C#, MVC, EF 4-6), MSSQL, PostgreSQL
 • Salary: Junior: 15m – 20m VND / month
Job Types: Full-time, Permanent
Requirement:
 • Great to exceptional programming skills and problem solving.
 • Quick learner, clean coder, responsible when working unsupervised.
 • English conversational level is a bonus.
Quyền lợi:
 • Hợp đồng chính thức, bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên toàn bộ lương.
 • Cơ hội đào tạo công nghệ, đào tạo ngôn ngữ và sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.
 • Cơ hội thăng tiếng theo năng lực và hiệu quả công việc.
 • Cơ hội tự nghiên cứu và đóng góp ý kiến công nghệ cho công ty.
 • Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.
Email ứng tuyển đính kèm CV với tiêu đề [.Net – Full-Stack] Họ Tên và gửi tới tuan@cookingthebooks.com.au.

Sưu tầmCÁC THÔNG TIN TUYỂN DỤNG KHÁC


KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI