JSP & SERVLET, EJB, SPRING MVC, HIBERNATE, IoT


Thiết kế các ứng dụng doanh nghiệp trên nền Java EE; an ninh mạng và bảo mật ứng dụng Web; phát triển ứng dụng di động trên nền Android.

Chi tiết môn học:

HỌC KỲ 4

STT Tên môn học Tổng
(giờ)
1 16
2 36
3 40
4 24
5 16
6 40
7 16
8 40
9 6
10 10
Kết thúc học kỳ 4:
  • Có được kiến thức để duy trì an ninh mạng và bảo mật các ứng dụng Web
  • Thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng Web và Enterprise trong J2EE
  • Xây dựng ứng dụng Web phù hợp với bất kỳ máy chủ ứng dụng Java EE nào sử dụng JSP và công nghệ servlet
  • Thiết kế các ứng dụng web dựa trên MVC sử dụng Struts và JSF. Phát triển các ứng dụng web sử Struts Framework
  • Sử dụng JAXP để xử lý các tài liệu XML. Thiết kế các ứng dụng Java và Web có thể làm việc với các tài liệu XML
  • Phát triển ứng dụng doanh nghiệp sử dụng EJB
  • Thiết kế và phát triển các ứng dụng doanh nghiệp sử dụng Java Web Services
  • Phát triển các ứng dụng Android chạy trên thiết bị di động và thiết bị không dây
  • Phát triển ứng dụng doanh nghiệp thực tế sử dụng công nghệ Java EE

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng tư vấn, tuyển sinh

Tòa nhà VNPT, 38 Yên Bái, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.779.779
Fax: 0236.3.779.555
Email: tuyensinh@softech.vn

Tư vấn viên, hỗ trợ trực tuyến

Ho tro tu van

NI NA

Facebook:
Skype:
Email:
Cellphone:
0917.93.54.68
Ho tro tu van

CẨM CHÂU

Facebook:
Skype:
Email:
Cellphone:
0969.28.99.22
Ho tro tu van

MAI TRÂM

Facebook:
Skype:
Email:
Cellphone:
0966.14.99.22

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI