LẬP TRÌNH WEB VỚI REACT, NODEJS, MONGODB, EXPRESSJS


TỔNG QUAN VỀ KHÓA HỌC

ReactJS là một trong những thư viện được sử dụng phổ biến hiện nay với các ứng dụng đang được sử dụng như: FaceBook, Instagram, Tweeter, Netflix, WhatsApp,…

NodeJS đang là nền tảng được các lập trình viên lựa chọn thay thế cho các nền tảng back-end với PHP, Java,…

Expressjs là một framework được xây dựng trên nền tảng của Nodejs. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ để phát triển web hoặc mobile. Expressjs hỗ trợ các method HTTP và midleware tạo ra API vô cùng mạnh mẽ và dễ sử dụng.

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở đa nền tảng viết bằng C++. Bản ghi trong MongoDB được lưu trữ dạng một dữ liệu văn bản, là một cấu trúc dữ liệu bao gồm các cặp giá trị và trường tương tự như các đối tượng JSON.

Việc xây dựng các ứng dụng fullstack (tức là frontend + backend) với MERN stack rất phổ biến - trong khóa học này, bạn sẽ học nó từ đầu với ví dụ về một dự án hoàn chỉnh!

MERN là viết tắt của MongoDB, Express.js, React.js và Node.js - khi kết hợp lại, bốn công nghệ này cho phép bạn xây dựng các ứng dụng web tuyệt vời.

Trong những năm gần đây, bốn công nghệ này đã vươn lên trở thành một trong những công nghệ được sử dụng rộng rãi nhất.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  STT     MÔN HỌC     SỐ GIỜ  
1  Cài Đặt Môi Trường Học 2
2  Thiết kế Web với HTML5, CSS3, Javascript và Bootstrap 48
3  Lập trình FRONT-END với Reactjs 40
4  Lập trình Web, RESTful API với Expressjs 24
5  Lập trình truy xuất CSDL NoSql với MongoDB và Mongoose 24
6  Các kỹ thuật lập trình nâng cao: JWT, Redis, Queue, Upload files, Firebase   16
7  Triển khai 1 dự án Web lên Heroku / Vercel / Netlify 4
8  Thực hiện dự án với chủ đề Thương mai điện tử hoặc tương đương 28
9  Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc 4
  TỔNG SỐ GIỜ HỌC 188

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Phần 1: Cài Đặt Môi Trường Học

 1. Cài đặt Visual Studio Code & Extensions
 2. Cài đặt Git-SCM & Bash (Làm việc với Source Control, Version Control)
 3. Hướng dẫn viết lệnh Command Line trên Windows, MacOS, Linux
 4. Cài đặt NodeJS, MongoDB, NPM, Yarn
 5. Kiến thức về cơ bản ESNEXT

Phần 2: HTML CSS Javascript cơ bản

 1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Web
 2. Xây dựng Website tĩnh với các thẻ HTML và CSS
 3. Tạo trang web với ngôn ngữ HTML5
 4. Hoàn chỉnh giao diện trang Web với CSS3
 5. Lập trình Javascript
 6. Xử lý nâng cao với các đối tượng trong Javascript 

Phần 3.1: React

 1. Giới thiệu React JS
 2. Hướng dẫn cách viết JSX
 3. Viết trang HTML ReactJS đầu tay: Giới thiệu thông tin của bạn

Phần 3.2: Component

 1. Giới thiệu Component
 2. Cách tạo Component
 3. Hiểu về trình tự hoạt động của một Component
 4. Cách Mount / Unmount một Component
 5. Tạo & Sử dụng Properties
 6. Chu kỳ hoạt động của một Component (Life Cycle)
 7. Quản lý events trên một Component
 8. Quản lý State (Trạng thái) của một Component
 9. Update Component
 10. Component lồng nhau.
 11. Vận dụng tính năng mới React Hooks, HOCs, ...
 12. Vận dụng Server Side Rendering với NextJS

Phần 3.3: Sử dụng React Router

Phần 3.4: Redux & Saga

 1. Tại sao phải dùng Redux?
 2. Cài đặt Redux.
 3. Các hàm trong Redux.
 4. Khởi tạo Reducer & truy cập State của ứng dụng.
 5. Dispatching & Handling các Actions.
 6. Redux: Thêm phần tử vào mảng.
 7. Redux: Cập nhật / Xóa phần tử trong mảng.
 8. Làm việc với nhiều Reducers, nhiều Modules.
 9. Asynchronus actions (Redux Saga).
 10. React-Redux: Provider & Connect & Redux Hooks.

Phần 3.5: Vận dụng các thư viện UI / UX

 1. Ant Design
 2. Material Design

Phần 4: RESTful API với Expressjs

 1. Cơ bản về Nodejs
 2. Routing
 3. HTTP Methods
 4. Middleware
 5. Error handling

Phần 5: Lập trình truy xuất CSDL NoSql với MongoDB và Mongoose

 1. Data Modelling
 2. Create database & collections
 3. Data types
 4. Insert, Update, Delete,, Query document
 5. Projectiong, limit records, sort records, Indexing, Aggregation

Phần 6: Nâng cao với JWT, Redis, Queue, Upload files, Firebase

Phần 7: Triển khai 1 dự án Web lên Heroku / Vercel / Netlify

Phần 8: Thực hiện dự án với chủ đề Thương mai điện tử hoặc tương đương

Phần 9: Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc

DỰ ÁN TỐT NGHIỆP:

HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI

ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng tư vấn, tuyển sinh

Tòa nhà VNPT, 38 Yên Bái, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.779.779
Fax: 0236.3.779.555
Email: tuyensinh@softech.vn

Tư vấn viên, hỗ trợ trực tuyến

Ho tro tu van

NI NA

Facebook:
Zalo:
Email:
Cellphone:
0917.93.54.68
Ho tro tu van

CẨM CHÂU

Facebook:
Zalo:
Email:
Cellphone:
0969.28.99.22
Ho tro tu van

MAI TRÂM

Facebook:
Zalo:
Email:
Cellphone:
0966.14.99.22

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI