HỖ TRỢ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN CÁ NHÂN HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN
HỌ VÀ TÊN FACEBOOK EMAIL ĐIỆN THOẠI
APTECH Ngô Thanh Tùng Ngô Thanh Tùng tungnt@softech.vn 0905157803 Các môn học thuộc Sem 1, 2, 3, 4
Nguyễn Đức Thảo Nguyễn Đức Thảo thaond@softech.vn 0982055333 Các môn học thuộc Sem 1 và Sem 2
Lê Thanh Bình Lê Thanh Bình binhlt@softech.vn 0934787478 Các môn học thuộc Sem 1 và Sem 3
Trịnh Thị Thủy Tiên Thủy Tiên Trịnh tienttt@softech.vn 01225585129 Các môn học thuộc Sem 1 và Sem 2
Đinh Ngọc Minh Hoàng Dmatzh Hoàng hoangdnm@softech.vn 0905761222 Các môn học thuộc Sem 1 và Sem 3

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI