HỖ TRỢ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN CÁ NHÂN HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN
HỌ VÀ TÊN FACEBOOK EMAIL ĐIỆN THOẠI
APTECH Ngô Thanh Tùng Ngô Thanh Tùng tungnt@softech.vn 0905157803 Các môn học thuộc Sem 1, 2, 3, 4
Trịnh Thị Thủy Tiên Thủy Tiên Trịnh tienttt@softech.vn 01225585129 Các môn học thuộc Sem 1 và Sem 2
Nguyễn Trần Nhật Kha Nguyễn Trần Nhật Kha khantn@softech.vn 0905310494 Các môn học thuộc Sem 1, sem 3 & Web PHP

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI