AUTOMATION TESTING - KIỂM THỬ PHẦN MỀM TỰ ĐỘNG


TỔNG QUAN VỀ KHÓA HỌC

Automation Test có thể hiểu rất đơn giản là thay vì test bằng tay, ta dùng máy để tự động hóa việc testing mà Tester phải làm (Khởi động hệ thống, nhập dữ liệu đầu vào, kiểm tra so sánh với dữ liệu đầu ra và ghi kết quả...). Automation Testing đóng một vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng suất kiểm thử, giảm thiểu lỗi cũng như sự nhàm chán với việc kiểm thử bằng tay trong một thời gian dài hoặc lặp đi lặp lại.

Khóa học Automation Testing sử dụng Selenium để thực kiểm thử tự động cho website và phần mềm bằng những quy trình chuẩn mà hiện nay các doanh nghiệp nước ngoài đang triển khai trong các dự án kiểm thử.

Selenium là một trong những công cụ kiểm thử phổ biến nhất hiện nay, nó đã được chứng minh sức mạnh và ưu điểm qua thời gian và bởi cộng đồng khét tiếng nhất giới công nghệ.

Có thể nói rằng việc chuyển từ Manual sang Automation là một bước đi ‘khôn ngoan’ trước nhu cầu tuyển dụng ngày càng nhiều của các công ty cho vị trí Software QA, kèm theo những yêu cầu cũng ngày càng cao về các kỹ năng liên quan đến Technical dành cho các ứng viên.

Hiện tại Automation testing đang bùng nổ, nó tồn tại ở khắp các doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là cơ hội tốt để tạo ra sự nghiệp đầy hứa hẹn trong việc kiểm thử tự động.

ƯU ĐIỂM KHI SỬ DỤNG AUTOMATION TESTING

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI?

TẠI SAO BẠN NÊN THAM GIA KHÓA HỌC NÀY?

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC AUTOMATION TESTING

Ngoài những kiến thức chuyên ngành, bạn còn nhận được những kỹ năng học tập và làm việc như:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Khóa học này sử dụng các công cụ:

   STT    

  Môn học

   Mô tả

 Giờ học

1

   Làm việc với kiểu dữ liệu, toán tử và cấu trúc lập trình Java 

   - Các khái niệm cơ bản trong máy tính, lập trình

   - Khai báo biến và kiểu dữ liệu, quy tắc đặt tên biến theo chuẩn

   - Tạo dự án, Input và Output trong lập trình

   - Làm việc với cấu trúc lập trình If Else, Switch case, vòng lặp (while, do while, for,...) trong Java

   - Làm việc với hàm số học, chuyển đổi sang dạng số trong Java

   - Thực hành và làm bài tập

 

2

   Làm việc với mãng, danh sách trong Java

   - Giới thiệu các cú pháp làm việc với mảng trong Java

   - Làm việc với mảng 1 chiều, nhiều chiều,...

   - Làm việc với danh sách list, array list,... trong Java

   - Xử lý ngoại lệ trong lập trình

   - Thực hành làm bài tập

 

3

   Làm việc với lập trình thiết kế giao diện Desktop

   - Giới thiệu về lập trình giao diện Desktop bằng Java Swing

   - Làm việc với các controls hay sử dụng, quy tắc đặt tên theo chuẩn lập trình

   - Thực hành làm bài tập

 

4

   Làm việc với lập trình hướng đối tượng trong Java

   - Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng

   - Tạo và xây dựng lớp, đối tượng

   - Làm việc với Function trong Java (Định nghĩa, truyền tham số, truyền giá trị mặc định, gọi hàm, phạm vi truy cập của hàm,...)

   - Làm việc với hằng số, hàm khởi tạo, static, this,... trong lập trình Java

   - Xâu dựng Module quản lý thông tin sinh viên, nhân viên bằng kỹ thuật lớp và đối tượng đã học

   - Làm việc với Abstract và interface

   - Thực hành làm bài tập

 

5

   Làm việc với lập trình web cơ bản

   - Làm việc với các thành phần quan trọng trong HTML, CSS

   - Làm việc với Request, Response, Client - Server trong lập trình Web

   - Thực hành làm bài tập

 

6

   Làm việc với Selenium cơ bản

   - Giới thiệu và kiến trúc của Selenium WebDriver

   - Viết Script đầu tiên (Tạo đối tượng, mở Website, lấy thông tin tự động, làm việc với các trình duyệt hay dùng như Chrome, Firefox,..)

   - Lấy thông tin trên ứng dụng web bằng Selenium với hàm FindElement, Finlements, Xpath...

   - Xử lý sự kiện click trong Selenium

   - Thực hành và làm bài tập

 

7

   Làm việc với Selenium nâng cao

   - Làm việc với Locators trong Selenium (lấy thông tin qua ID, name, Class Name, Tag Name, Link, CSS, Xpath,...)

   - Làm việc với Dynamic CSS, Dynamic Xpath

   - Thực hiện viết Scrip kiểm thử Selenium

   - Làm việc với Dropdown Uplaoad, Alter, Popup, Multiwindows, right click, double click

   - Làm việc với drap, drop, capture screenshot trong selenium

   - Đọc và ghi dữ liệu với file Excel

   - Thực hành và làm bài tập

 

8

   Làm việc với TestNG

   - Giới thiệu và cài đặt công cục TestNG

   - Làm việc với TestNG bằng annotation, file xml

   - Làm việc với Group, Skip, Ignore, Dependencies, Parameterized, Assert, Soft Assert, Listeners,... Trong TestNG.

   - Thực hiện kiểm thử bằng TestNG trong dự án

 

9

   Làm việc với CodeUI

   - Giới thiệu và cài đặt công cụ CodeUI

   - Làm việc với các thành phần trong CodeUI sử dụng Visual Studio

   - Thực hiện test dự án phần mềm Desktop bằng CodeUI

   - Thực hành làm bài tập

 

10

   Projects 

   Viết các script để thực hiện kiểm tra tự động cho dự án sử dụng các công cụ đã học

   - Hướng dẫn về nghiệp vụ của dự án web, desktop cần kiểm thử

   - Xây dựng các test case, viết script để kiểm thử tự động cho dự án

   - Phân công viết script cho các thành viên theo nhóm

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng tư vấn, tuyển sinh

Tòa nhà VNPT, 38 Yên Bái, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.779.779
Fax: 0236.3.779.555
Email: tuyensinh@softech.vn

Tư vấn viên, hỗ trợ trực tuyến

Ho tro tu van

NI NA

Facebook:
Zalo:
Email:
Cellphone:
0917.93.54.68
Ho tro tu van

CẨM CHÂU

Facebook:
Zalo:
Email:
Cellphone:
0969.28.99.22
Ho tro tu van

MAI TRÂM

Facebook:
Zalo:
Email:
Cellphone:
0966.14.99.22

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI