Khóa học lập trình web với Python & MySql Đăng ký ngay

Ngôn ngữ Python hiện đang là xu hướng của thế giới với cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, thư viện phong phú. Python là lựa chọn hoàn hảo cho những ai lần đầu tiên học lập trình

Lợi thế chính của Python nằm ở sự đơn giản và linh hoạt của ngôn ngữ. Với cú pháp đơn giản của nó giúp các nhà phát triển dễ dàng tìm hiểu, đọc và chia sẻ. Bởi tính linh hoạt của nó, Python là một trong những ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới

mục tiêu khóa học lập trình Python
  • Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao.
  • Tìm hiểu sâu hơn về thuật toán và cấu trúc dữ liệu đơn giản.
  • Trẻ em sau khi học lập trình Python sẽ phát triển các kỹ năng, tư duy cần thiết giúp trẻ không những ứng dụng tốt cho việc học mà còn cả đời sống thường ngày.
  • Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao. Tìm hiểu sâu hơn về thuật toán và cấu trúc dữ liệu đơn giản.

ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH CẤP 2 - 3

KHAI GIẢNG VÀ THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Dự kiến khai giảng hàng tháng
Thời lượng khóa học: 2 tháng

HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI

Học phí trọn khoá: 2.800.000 VNĐ
Đăng kí 1 học viên: 2.300.000 VNĐ
Đăng kí 2 thành viên trở lên: 2.100.000 VNĐ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CƠ BẢN

I Chương 1. Bắt đầu với Python
1 Python là gì?
2 Cài đặt Python
3 "Hello workd" - Lệnh đầu tiên
4 Ghi chú (Comment)
5 Bài tập ứng dụng
II Chương 2. BIẾN, SỐ VÀ CHUỖI
1 Giới thiệu
2 Biến và tên biến
3 Chuỗi
4 Số
5 Bài tập ứng dụng
III Chương 3. CẤU TRÚC RẺ NHÁNH
1 Giới thiệu cấu trúc rẻ nhánh
2 Biểu thức logic (Boolean)
3 Cấu trúc rẻ nhánh If
4 Bài tập ứng dụng
IV Chương 4. CẤU TRÚC LẶP
1 Giới thiệu cấu trúc lặp
2 Cấu trúc lặp While
3 Cấu trúc lặp For
4 Câu lệnh Break và Continue
5 Bài tập ứng dụng
V Chương 5. CẤU TRÚC DỮ LIỆU
1 Giới thiệu
2 Danh sách List (Mảng một chiều và hai chiều)
3 Từ điển (Dirctionary)
4 Bài tập ứng dụng
VI Chương 6. HÀM
1 Giới thiệu
2 Hàm là gì?
3 Cách xây dựng một hàm
4 Sử dụng hàm
5 Truyền tham số cho hàm
6 Bài tập ứng dụng
VII Chương 7. THAO TÁC VỚI TỆP DỮ LIỆU
1 Giới thiệu
2 Tệp trong Python
3 Mở tệp
4 Ghi dữ liệu vào tệp
5 Đọc dữ liệu từ tệp
6 Giới thiệu thư viện Pandas
7 Bài tập ứng dụng
VIII Chương 8. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI PYTHON
1 Lập trình hướng đối tượng
2 Định nghĩa lớp trong Python
3 Khai báo và sử dụng biến đối tượng trong Python
4 Bài tập ứng dụng
IX Chương 9. ĐỒ HỌA CON RÙA
1 Thiết lập môi trường đồ họa Turtle
2 Hướng của rùa, chế độ vẽ và tọa độ màn hình
3 Các lệnh điều khiển rùa trên màn hình
4 Thiết lập kích thước sân khấu và hệ tọa độ
5 Thiết lập bút vẽ và tô màu các hình khối
6 Thiết lập chế độ tương tác đơn giản trên màn hình
7 Tìm hiểu sâu hơn về điều khiển rùa
X Chương 10. KIỂM SOÁT LỖI TRONG PYTHON
1 Lỗi syntax và lỗi logic nội tại
2 Lỗi Exception (ngoại lệ)
3 Bắt lỗi Exception với lệnh try, mức đơn giản
4 Bắt lỗi Exception, mức đầy đủ
5 Bắt lỗi chi tiết
6 Một vài lỗi Exception có sẵn trong Python
7 Tự tạo lỗi (raise Exception)
8 Mô hình đối tượng của lỗi Exception

CHƯƠNG TRÌNH HỌC NÂNG CAO

I Chương 1. Kiểu dữ liệu List. Mảng một chiều
1 Khởi tạo List
2 Các phép toán và phương thức của List
3 Lệnh for trên dữ liệu List
4 Hàm range và chỉ số của dãy List
5 Kiểu dữ liệu Tuple
6 Một vài bài toán cụ thể
II Chương 2. List của List. Mảng nhiều chiều
1 Các vòng lặp lồng nhau
2 List của List
3 Mô tả ma trận trong Python
4 List of List – dữ liệu có cấu trúc
5 Chỉ số âm và vùng chỉ số (Slicing)
6 Liên kết tham biến của List
7 Chức năng nâng cao: list comprehension
8 Đối tượng dữ liệu tuần tự
III Chương 3. Khái niệm Module
1 Lệnh import
2 Module math
3 Số phức và module cmath
4 Tự thiết lập module
5 Sinh số ngẫu nhiên trong Python
6 Sinh giá trị ngẫu nhiên từ một dãy
IV Chương 4. Xâu kí tự
1 Kiểu dữ liệu String
2 Bàng mã chuẩn ASCII và Unicode
3 Dãy thoát Escape
4 Các phương thức tự động điều chỉnh và căn chỉnh xâu ký tự
5 Lệnh tạo khuôn format()
V Chương 5. Đọc và ghi tệp
1 Các lệnh đọc thông tin từ tệp
2 Các lệnh ghi thông tin ra tệp
3 Một số ứng dụng đọc và ghi tệ
4 Tổng kết các phương thức đọc và ghi tệp
VI Chương 6. Đệ Quy
1 Khái niệm hàm đệ quy
2 Thiết lập đệ quy đúng
3 Một vài ứng dụng đệ quy
VII Chương 7. Kiểu dữ liệu từ điển
1 Các lệnh keys() và values()
2 Lệnh items()
3 Lệnh update()
4 Lệnh get()
5 Xóa khóa và dữ liệu của từ điển
6 Một số ứng dụng đơn giản của dữ liệu từ điển

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON - CĂN BẢN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng tư vấn, tuyển sinh

Tòa nhà VNPT, 38 Yên Bái, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3.779.779
Fax: 0236.3.779.555
Email: tuyensinh@softech.vn

Tư vấn viên, hỗ trợ trực tuyến

Ho tro tu van

NI NA

Facebook:
Zalo:
Email:
Cellphone:
0917.93.54.68
Ho tro tu van

CẨM CHÂU

Facebook:
Zalo:
Email:
Cellphone:
0969.28.99.22
Ho tro tu van

MAI TRÂM

Facebook:
Zalo:
Email:
Cellphone:
0966.14.99.22

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI