Chương trình đào tạo

Lập trình viên FULLSTACK (Microsoft .NET Developer)

Chương trình đào tạo

Lập trình viên quốc tế .NET FULLSTACK là chương trình đào tạo toàn diện về phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET của Microsoft. Học viên sẽ được đào tạo bài bản các công nghệ front-end, back-end, database và framework phổ biến để phát triển các ứng dụng cấp độ doanh nghiệp.

image
image
image

Giới thiệu

.NET framework bao gồm tập các thư viện lập trình lớn, và những thư viện này hỗ trợ việc xây dựng các chương trình phần mềm như lập trình giao diện, truy cập, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật, cấu trúc dữ liệu; giao tiếp mạng... CLR cùng với bộ thư viện này là 2 thành phần chính của .NET framework.

.NET framework đơn giản hóa việc viết ứng dụng bằng cách cung cấp nhiều thành phần được thiết kế sẵn, người lập trình chỉ cần học cách sử dụng và tùy theo sự sáng tạo mà gắn kết các thành phần đó lại với nhau. Nhiều công cụ được tạo ra để hỗ trợ xây dựng ứng dụng.NET, và IDE (Integrated Developement Environment) được phát triển và hỗ trợ bởi chính Microsoft là Visual Studio.

Đối tượng tham gia khóa học

 • Yêu thích và đam mê với ngành lập trình phần mềm
 • Học viên đã có kiến thức cơ bản về Tin học đại cương, có kiến thức về lập trình căn bản (Pascal, C) là một lợi thế.
 • Là người chuyển ngành sang ngành sản xuất phần mềm.
 • Các bạn mong muốn tìm việc làm Lập trình viên Web Fullstack (Front-End và Back-End) tại các công ty công nghệ.

Kết quả đạt được

 • Nắm vững kiến thức về ngôn ngữ lập trình C#.
 • Nắm vững kiến thức lập trình hướng đối tượng với C#.
 • Xây dựng được ứng dụng Windows Form với C#.
 • Hiểu rõ và vận dụng thành thạo mô hình lập trình MVC.
 • Xây dựng được các ứng dụng WEB với ASP.NET MVC
 • Xây dựng được các ứng dụng API với ASP.NET API
 • Có kinh nghiệm thực hiện dự án .NET
 • Trở thành lập trình viên .NET Fullstack chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chí tuyển dụng của doanh nghiệp.

Nội dung tổng quát & số giờ học

STT MÔN HỌC SỐ GIỜ 
1 Building Modern Websites (HTML5, CSS3, Javascript). 40
2 UI / UX for Responsive Web Design. 16
3 Frontend Web Development with React  50
4 Project_Responsive Web Development 24
5 Data Management with SQL Server 40
6 Programming in C# 36
7 Entity Framework  20
8 Developing ASP.NET Core MVC Applications 52
9 Developing Microsoft Azure Solutions 40
10 Project -.NET Web Application Development 24
  TỔNG SỐ GIỜ HỌC 342

Nội dung chi tiết

Phần 1: Building Modern Websites (HTML5, CSS3, Javascript).

 • Introduction to the Web and HTML5

 • Formatting Text and Using Hyperlinks and Anchors 

 • Introduction to CSS3

 • Formatting Using Style Sheets

 • Displaying Graphics and CSS3 Animation 

 • Understanding Layouts in CSS3 

 • New Features of CSS3

 • HTML Layout, Forms, and Elements 

 • HTML5 Tables, Audio, and Video 

 • JavaScript - I 

 • JavaScript - II 

 • ECMAScript 2022 and its New Features 

 • Canvas and Web Storage in HTML5 

 • HTML5 Geolocation and APIs 

 • Building Mobile Websites 

 • Mini Project 

Phần 2: UI / UX for Responsive Web Design.

 • Introduction to User Interface Design 

 • Introduction to User Experience Design 

 • Understanding Responsive Web Design 

 • Understanding Strategies for Responsive Web Design

 • Using Common RWD Patterns in Mobile Designs 

 • Usability Studies in Responsive Web Design 

 • Understanding the Figma Tool 

 • Designing Websites with Figma Tool 

Phần 3: Frontend Web Development with React 

Phần 4: Project_Responsive Web Development

Phần 5: Data Management with SQL Server

 • RDBMS Concepts 

 • Entity-Relationship (E-R) Model and Normalization 

 • Introduction to SQL Server 2019 

 • Transact-SQL 

 • Creating and Managing Databases 

 • Creating Tables 

 • Azure SQL 

 • Accessing Data 

 • Advanced Queries and Joins 

 • Views, Stored Procedures, and Querying Metadata

 • Indexes

 • Triggers

 • Programming Transact-SQL 

 • Transactions

 • Error Handling 

 • Enhancements in SQL Server 2019 

 • PolyBase, Query Store, and Stretch Database 

Phần 6: Programming in C# 

 • Getting Started with C#

 • Variables and Data Types in C#

 • Statements and Operators 

 • Programming Constructs and Arrays 

 • Classes and Methods 

 • Inheritance and Polymorphism 

 • Abstract Classes and Interfaces

 • Properties, Indexers, and Records

 • Namespaces and Exception Handling

 • Events, Delegates, and Collections

 • Generics and Iterators 

 • Advanced Concepts in C# 

 • More Features of C# 

 • .NET Core Development and the Future 

 • GUI/Desktop Apps with C# 

Phần 7: Entity Framework

Phần 8: Developing ASP.NET Core MVC Applications

 • Introduction to ASP.NET and ASP.NET Core 

 • Working with ASP.NET Web Forms, Controls, and Events

 • Working with ADO.NET and Entity Framework 

 • Client-side Development Using ASP.NET Core MVC

 • More on ASP.NET MVC and Core MVC 

 • Action Methods and Advanced Concepts in MVC 

 • Improvements in ASP.NET Core 

 • .NET Core Architecture and Kestrel Web Server Implementation 

 • Onion Architecture in ASP.NET Core – I 

 • Onion Architecture in ASP.NET Core – II 

 • Overview of Fluent Model in ASP.NET Core MVC 

 • Implementing AutoMapper in ASP.NET Core 

 • .NET Core Token Authentication in Web Applications

 • Unit of Work Patterns in ASP.NET Core 

 • Deploying ASP.NET MVC and ASP .NET Core Applications 

Phần 9: Developing Microsoft Azure Solutions

 • Introduction to Azure Cloud Computing 

 • Understanding Microsoft Azure Cloud Services

 • Azure Management Tools

 • Working with Data in Azure Applications 

 • Data Access Using Entity Framework 

 • Design and Implementation of Web API 

 • Configuring Azure Applications for Deployment 

 • Azure Security Features

 • Hosting and Consuming Web API 

 • Introduction to WCF Services

 • Implementing Azure Serverless Web Services and API Management 

 • CI/CD 

 • Implementing Traffic Management and Monitoring Strategies for Web Services 

 • Deploying Web Applications and Azure App Service Apps 

Phần 10: Project -.NET Web Application Development

Testimonials

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Aptech luôn chú trọng chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm với công việc, luôn sẵn sàng giúp đỡ học viên trong quá trình học tập và làm việc.

Lợi ích vượt trội khi chọn Aptech

HƠN 10 TRIỆU HỌC VIÊN TRÊN THẾ GIỚI ĐÃ CHỌN APTECH LÀ NƠI THĂNG HOA SỰ NGHIỆP

Với chương trình học chú trọng thực hành, sinh viên APTECH luôn được tạo điều kiện để thực hiện các dự án thực tế một cách thành thạo, chuyên nghiệp nhất.

 • Chương trình KỸ LÝ THUYẾT, VỮNG THỰC HÀNH
 • Giảng viên CHUYÊN MÔN CAO, THỰC CHIẾN
 • Chứng chỉ và giáo trình THEO CHUẨN QUỐC TẾ
 • Liên thông nhiều ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
 • 95% học viên ra trường CÓ VIỆC LÀM NGAY

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ

ONLINE SUPPORT

HỖ TRỢ & TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

Các chuyên viên tư vấn luôn sẵn sàng trả lời các thắc mắc và tư vấn thông tin chi tiết về các khóa học mà bạn quan tâm.

Hotline: 0236.3.779.779