TECHWIZ - CUỘC THI CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN APTECH

image
image

TECHWIZ - CUỘC THI CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU DÀNH RIÊNG CHO HỌC VIÊN APTECH

TECHWIZ - CUỘC THI CÔNG NGHỆ DÀNH CHO MỌI HỌC VIÊN ACCP CỦA APTECH VỚI TỔNG GIẢI THƯỞNG LÊN TỚI $30,000

Cuộc thi đấu lập trình cam go nhất đã quay trở lại cùng sân chơi TECHWIZ 3 - được tổ chức trên toàn cầu

 

HỆ THỐNG GIẢI THƯỞNG DÀNH CHO MỖI HẠNG MỤC THI:

- Winner: $500 (+ Coupon 500 USD học bổng onshore and offshore từ trường LUC cho mỗi thành viên trong nhóm)

- 1st Runner Up: $300 (+ Coupon 300 USD học bổng onshore and offshore từ trường LUC cho mỗi thành viên trong nhóm)

- 2nd Runner Up: $200 (+ Coupon 200 USD học bổng onshore and offshore từ trường LUC cho mỗi thành viên trong nhóm)

***LUC: Lincoln University College

LẬP NHÓM & ĐĂNG KÝ NGAY TẠI: http://aptech-studentconnect.com/

 

 

Các hoạt động khác